Ο δάσκαλος είναι το παιδί – online

3.99

Greek version of the film for streaming online.

Once you have paid for the movie through our online shop, you will receive an email with detailed informations on your dedicated account and your personal password.
Once you have completed this process, you will have 48 hours to watch the movie online (streaming) for two viewings maximum.

If you have any comments or questions, please contact us.

The DVD is available clicking here.

Ο σκηνοθέτης, νέος πατέρας, παρακολουθεί μία τάξη Μοντεσσόρι παιδιών 3-6 χρόνων. Τα παιδιά δουλεύουν ήσυχα, διαβάζουν, φτιάχνουν ψωμί και κάνουν διαρέσεις, γελούν ή κοιμούνται. Η παρουσία του δασκάλου είναι διακριτική. Για την Μαρία Μοντεσσόρι, η αυτονομία και η αυτοεκτίμηση είναι οι βάσεις μιας ειρηνικής και ελεύθερης κοινωνίας.

DURATION: 100 minutes
FORMAT: HD 16:9
AUDIO LANGUAGE: French
SUBTITLES: Greek
PURCHASE RIGHTS: Stream instantly
FORMAT DRM: encrypted streaming online video with watermarking
DEVICES AVAILABLE: to watch on supported devices (iOS & Android)
STUDIO: Dans le sens de la vie

Streaming service is available on :
Computers (Windows, Mac, Linux) : Chrome or Firefox last version with most recent Operating System. If you have a message requesting an update, thanks to go first for Chrome/Firefox.
Android : Chrome last version (with Android OS > 5). If it does not work on Chrome, you can try Chrome Incognito/Firefox.
IOS : Safari last version (with IOS version > 11).

Trailer

Ο δάσκαλος είναι το παιδί - greek full movie watching preview

Απόσπασμα από την ταινία 1 - Ο δάσκαλος είναι το παιδί

Απόσπασμα από την ταινία 2 - Ο δάσκαλος είναι το παιδί

Απόσπασμα από την ταινία 3 - Ο δάσκαλος είναι το παιδί

Shopping Basket